U in het verkeer

Situatie   Oplossing
Wilt u uw gezin en uzelf beschermen in elke verkeerssituatie,
welk vervoormiddel ze ook gebruiken?
Verzekering Verkeer, persoonlijke verzekering Lichamelijke Ongevallen
Hebt u een auto, een motorfiets, een lichte of gewone vrachtwagen? Dan bent u wettelijk verplicht een verzekering te hebben die tussenkomt als u schade veroorzaakt hebt  > verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto*
Wilt u uw auto of vrachtwagen ook verzekeren tegen schade die u zelf lijdt? beperkte omnium (Waarborgen Brand
& Diefstal, Glasbreuk, Natuurkrachten)
of volledige omnium* (beperkte omnium + waarborg Eigen Schade)
Wilt u kunnen rekenen op bijstand bij pech in België of in het buitenland? DVV Assistance
Vaak is er betwisting over wie aansprakelijk is bij een ongeval. En uiteraard wilt u dat uw rechten dan zo goed mogelijk verdedigd worden. Verzekering Rechtsbijstand


*Via deze verzekering kunt u DVV Stars sparen. Daarmee kunt u ervoor zorgen dat u bij een schadegeval
  toch bonus-malus 0 behoudt of dat u uw fanchise niet moet betalen