Gezondheid & gezin

Situatie   Oplossing
Doet u regelmatig aan sport of hebteen active hobby?
Dan is het geen overbodige luxe u te beschermen tegen ongevallen.
> Persoonlijke verzekering
Lichamelijke ongevallen
Wilt u uw gezin en uzelf beschermen in elke verkeerssituatie,
welk vervoermiddel ze ook gebruiken?
> verzekering Verkeer
Ziet u het ruimer en wilt u uw gezin en uzelf beschermen tegen elk ongeval in het pirvé-leven, ud zowel bij u thuis, buitenshuis als in het verkeer? > Family Protect
Als u ziek wordt en een tijdje in het ziekenhuis moet verbljven,
lopen de kosten snel op. Hoe vermijdt u dat het en al te
zware financiële dobber wordt?
> Hospitalisatieverzekering
en verzekering Gewaarborgd Inkomen
Stel: u kunt op uw oude dag niet meer alleen uit de voeten.
Wie neemt de kosten voor uw hulp voor zijn rekening?
> Comfortverzekering
Begrafeniskosten lopen al gauw op en u wilt uw nabestaanden hier niet mee opzadelen > Uitvaartverzekering